2013. szeptember 8., vasárnap

Képviselőtestületi ülésen jártunk

         
Csak múlt szerdán kaptam a fülest, hogy a csütörtöki (08.29.) képviselőtestületi ülésen kettő, a KEROX-szal kapcsolatos ügy is lesz. Úgy tudtam, hogy több kisgyerekes anyuka is részt fog venni az ülésen, akik azért mennek el, mert bántja őket, hogy a hivatalban a gyerekeikről a KEROX üggyel kapcsolatban csak annyit mondtak, hogy „gyerekek sok mindent kibírnak, majd kiszellőzik a tüdejük”. Úgy éreztem, hogy mivel eddig is kiálltam a KEROX-szal kapcsolatos tiltakozás mellett, most is kötelességem ott lenni.

Polgármester úr felvezette a témát, megkérdezve jegyző urat, hogy az augusztus 7-ei tüntetésen tőlem átvett tiltakozási jegyzékre válaszul nekem átadott levélre kaptak-e válasz. Jegyző úr azt mondta, hogy nem. Ezt korrigáltam, és jegyzőkönyvbe mondtam, hogy www.antikeroxklub.blogspot.com oldalon reagáltunk a levélre. Kíváncsi leszek, hogy a jegyzőkönyv tartalmazza-e majd az oldal címét. Ostorházi úr első hozzászólását azzal kezdte, hogy jelezte, hogy a hivatalnak van hivatalos címe meg internetes oldala. Gondoltam ez nekem szól, de úgy vagyok vele, hogy ha választ akartunk volna kapni a reakcióinkra, akkor a hivatalos címre írtunk volt. E napló célja annak a tájékoztatásnak a pótlása, amelyet a testület és a hivatal az ügyben a kezdetek óta elmulasztott.

A képviselők hosszasan vitatkoztak arról, hogy mi volt 20 éve, meg 10 éve, meg 5 éve, meg 3 éve… Ment az adok-kapok, gondoltam ez is nekünk szól, hiszen a hangnemet hallva és a testbeszédet figyelve, ők már biztosan lejátszották ezt párszor.

A múltbeli hibák hánytorgatásánál fontosabbnak tartottam pontosítani jegyző urat abban, hogy nem műanyaggyártás és kereskedelem lenne az üzem profilja, annak ellenére, hogy mindenhol ezt hallom, hanem műanyaggyártás és porcelángyártás. Ez azért fontos, mert ahogyan már ebben a blogban erről többször is írtunk a porcelángyártás a por miatt veszélyes. El is mondtam, hogy e blogon megtalálható az a bejegyzés, amelyből kiderülnek a porral kapcsolatos veszélyek. Polgármester urat pedig abban voltam kénytelen kijavítani, hogy nem a „környéken lakók” problémájáról van szó. Megemlítettem, hogy aláírásgyűjtő íveinket eddig Diósd 73 különböző utcájában élők írták alá. Megemlítettem azt is, és láttam, hogy ezt többen jegyzetelték, hogy a nagy iskola 180 méterre, a kis iskola, óvoda 230 méterre, az új óvoda, bölcsőde pedig 280 méterre van az üzem tervezett helyétől.

Arra a felvetésre, hogy a képviselőtestület elment az ügyben a falig, azért megjegyeztem, hogy árulják már el miért csak most beszélgetünk erről? Miért nem lehetett a lakosságot akkor tájékoztatni, amikor a KEROX 2012 szeptemberében beadta az építési engedély iránti kérelmet a Diósdi Polgármesteri Hivatalba? Az volt a képviselők válasza, hogy nem tudtak róla.

Butaság még mindig ezen rugózni, de nem tudom megemészteni. A KEROX tulajdonosainak múlt héten a Szabad Földben megjelent nyilatkozata szerint 2010-ben, a telekvásárlás előtt elvi hozzájárulást kértek a Polgármesteri Hivataltól arra vonatkozóan, hogy építhetnek-e a kiszemelt GKSZ-1 besorolású területre ipari gyártó üzemet. Vagy nem erre kérték az elvi jóváhagyást, vagy a hivatal munkatársai értelmezték furcsán a Helyi Építési Szabályzatot, és a néptől kapott hatalomtól megrészegülve gondolták azt, hogy teljesen természetes egy műanyag- és porcelángyártó üzem a kiszemelt területen. Nem ragozom. Akkor sem szólt senki a lakosoknak, mint ahogyan 2012 szeptemberében sem. A Polgármesteri Hivatal az ügyet suttyomban átadta Érdre, ahelyett, hogy megkérdezte volna a helyi lakosságtól, hogy mit akar, és húzta volna ameddig lehet. Ennek ellenére jegyző úr a testületi ülés szünetében odajött hozzám és azt mondta, hogy ezt az egészet mi civilek (a lakosság) rontottuk el. Ekkor majdnem padlót fogtam, és kérdeztem, hogy mégis ezt hogyan érti. Ha jól értettem azt mondta, hogy már 2011-ben meg kellett volna ezt az egészet állítanunk. Válaszom arra vonatkozott, hogy mi elhittük azt, amit jegyző úr a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának írt, miszerint, hogy lakossági tiltakozások miatt, jegyző úr tanácsára, a KEROX a fejlesztéstől elállt, továbbá az építési hatóság a terület lakóterületté történő átminősítését tervezi. Szóval nem gondolom, hogy a lakosság a hunyó, legfeljebb hiszékeny.

Visszatérve a tárgyalóteremhez. A napirendi pont lényege az volt, hogy a FIDESZ-KDNP frakció egy monitoring bizottság felállítását kezdeményezte, amelyik a beruházást és az üzemeltetését kísérné figyelemmel. A javaslat elérhető: http://www.diosdifidesz.hu/hirek/2013/08/26/a-diosdi-fidesz-kdnp-frakcio-beadvanya-a-kerox-kft-epitkezese-ugyeben/. Ez lényegében kiegészítette a testület korábban hozott döntését, miszerint létesüljön mérőállomás a tervezett helyszín közelében, valamint vegyenek fel környezetvédelmi mérnököt. (A mérőállomással kapcsolatban megjegyeztem, hogy mindjárt kettő kellene, hiszen a KEROX homokbánya úti telephelyén élőket ne írják le, annak ellenére, hogy elhangzott az ülésen, hogy az hozott rossz döntéseket, aki oda az építési engedélyeket kiadta, továbbá azok, akik az üzem ellenére oda költöztek. Elmondtam azt is, hogy azt sem tudjuk, hogy mit kellene mérni, erre elég nehéz lesz mérőállomást telepíteni.)

A javaslatról hosszú vita folyt több okból. Az egyik az, hogy Bogó képviselő úr beadott egy módosítót, amely elérhető a http://www.bogodiosdlaszlo.blogspot.hu/ oldalon az augusztus 28-ai naplóbejegyzés alatt. A másik, hogy nem sikerült tisztázni, hogy vannak-e hatásvizsgálatok, kell-e a GKSZ területen hatásterületet kijelölni (persze, hogy kell, hiszen az építési engedélyben is benne van, csak későbbre a használatbavételhez kötik), milyen lesz a bizottság személyi összetétele, és mi lesz a kompetenciája.

Elmondtam, hogy a lakosság minden segítségnek örül, de egy építési engedélyezési eljárásban egy dolog számít: a beadott dokumentáció, ami abban benne van arról lehet beszélni. A KEROX-tól bármit KÉRHET a bizottság, amennyiben az nem része a hivatalos dokumentációnak, az legfeljebb az elbeszélő költemény kategóriába fog tartozni. Miután a lakosság célja az, hogy az adott területre ne települjön gyártás, furcsa lesz, lenne a részvétele egy olyan bizottságban, amelyben arról egyeztetnek, hogy a gyárban mit fognak csinálni, milyen körülmények között, hogyan lehet annak a lakossággal való békés együttélését biztosítani.

Miután az ülésen nem sikerült szintetizálni, hogy pontosan ki mit akar, ezért azt kértük, hogy majd írják le, hogy mi lett a végleges döntés, és akkor 3 napot kérünk az arra vonatkozó válaszra, hogy részt kívánunk-e venni a bizottság munkájában vagy sem. Megjegyzem, ez az írásos összefoglaló a mai napi (09.08.) nem jutott el a lakossághoz, holott erre polgármester úrtól ígéretet kaptunk.

Számomra a legnagyobb siker az volt, hogy több testületi tagtól azt hallottam, hogy az adott területre nem szeretnének gyárat. Annak érdekében, hogy vállvetve küzdhessünk a közös cél érdekében, minden képviselőt meg kívánunk nyilatkoztatni arról, hogy tényleg nem szeretnének gyárat az adott helyre.

A témát érintő 2. napirendi pont lényege az volt, hogy fogadjon el egy nyilatkozatot a testület arról, hogy elítéli a Polgármesteri Hivatalban hallottakat. Lásd „Szálló por - a Városi legenda margójára” című korábbi naplóbejegyzésünket. E helyett leginkább az előterjesztőtől határolódtak el, hogy miért terheli a testületet pletykákkal. Ez is egy hozzáállás, csak számunkra érthetetlen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése