2013. szeptember 19., csütörtök

Képviselőtestületi ülésen jártunk 2. (09.10.)

A szeptember 10-ei rendkívüli képviselőtestületi ülésre Novákovics Ferenc és jómagam írásban kaptunk meghívót, amit ezúton is köszönünk. Rajtunk kívül több lakos is megjelent a hallgatóság soraiban és aktívan szólt hozzá a témához.
Az összejövetel apropója az volt, hogy szeptember 9-én a KEROX Kft. képviseletében eljáró Scherer Ferenc úgy tájékoztatott több családot, hogy a megkezdett építkezést a cég végérvényesen leállítja. Az esti TV2 Tények műsorból már az derült ki, hogy csak felfüggesztésről van szó. (Csak zárójelben szeretnénk megjegyezni, hogy nem igazak azok a városszerte terjedő pletykák, miszerint a KEROX megvette a szomszédos családok ingatlanait. Erre nem került sor, nyilvánvaló, hogy ha az építkezés nem valósul meg, akkor a cégnek szükségtelen megvennie az ingatlanokat. Jó kérdés, hogy a cég egyáltalán miért szerette volna ezeket a házakat megvenni? Valószínűleg azért, mert tudják, hogy ezek lényegében élhetetlenné válnának, ha az üzem megépül. Ne feledjük, hidraulikus és isosztatikus prések, továbbá forgácsoló gépek működnének a házak falától 15 méterre lévő üzemben 3 műszakban.)

Többeknek feltűnt, hogy már szeptember 5-ei óta álltak a munkálatok. A lakosság körében sokan arra tippeltek, hogy vizenyős réteghez (Tó utca, Patak utca, Duna utca, Dráva utca neve jelzésértékű lehet) értek az ásás során, ezért talajmechanikai vizsgálatokat kell elvégezniük, esetleg módosítaniuk kell a terveket. Felvetődött, hogy a Csapágygyárból évtizedekkel ezelőtt kihordott veszélyes anyagokat találtak meg. Szóval volt minden. Megpróbálunk majd utánanézni ezeknek a feltevéseknek is.

A megbeszélés hosszúra és viharosra sikeredett. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy azóta több képviselő is értékelte a helyzetet saját internetes felületén.

Polgármester úr tájékoztatta a testületet arról, hogy Aradszki országgyűlési képviselő úrral, Bolgár úrral, aki a cég többségi tulajdonosa, valamint a KEROX Kft. ügyvezetőivel tárgyaltak a kialakult helyzetről, mely tárgyalásokat a szeptember 16-án kezdődő héten folytatják.

Az ülésen elhangzottak, továbbá az eddig történtek alapján kijelenthetők az alábbiak:

1.    Úgy tűnik, hogy a KEROX Kft. jelenlegi telephelyén termelési kapacitásainak maximumán működik. Termékei iránt a kereslet növekszik, ezért gyártókapacitásait bővítenie kellene, de miután a Homokbánya úti ingatlanát teljesen beépítette, ott erre már nincsen lehetősége.

2.    Nem tudjuk, hogy mennyire mobilizálhatók, mennyire függetleníthetők az egyes üzemegységek egymástól. Nyilvánvaló, hogy kedvező lenne a tulajdonos számára, ha a Tisza-Tó-Petőfi S. utca által határolt területen történhetne meg a kapacitások bővítése, vagy a teljes üzem átköltöztetése. Ugyanakkor a tulajdonos tudja azt is, hogy a lakosság minden eszközt hajlandó bevetni annak érdekében, hogy a bővülés ne ezen a területen történjen meg.

3.    Polgármester úr tájékoztatása szerint, a cég döntéshozói már annyira feldühödtek a lakosság folyamatos „törődése” miatt, hogy nagyon komolyan megfordult a fejükben az, hogy egész KEROX-ot elköltöztetik Diósdról, és akkor oda a vállalkozás által fizetett iparűzési adó bevétel, továbbá munkahelyek is veszélybe kerülhetnek. Nem gondoljuk, hogy ez az elköltözés 3-5 éven reálisan előfordulhat. Miért? Mert az üzem elköltöztetése nem csak, hogy időigényes, hanem rendkívül drága is. (Ahogyan a következő pontban írni fogom, ez a kisebbik gond.) Előfordulhat az is, hogy olyan kötelezettségei vannak, amelyek miatt a termelését, a foglalkoztatottak számát meg kell tartania, esetleg növelnie kell. Ilyen lehet például egy uniós forrásból származó támogatás, vagy bármilyen állami támogatás, amelyért cserébe a támogatottaknak szokásos módon fenntartási kötelezettségeket kell vállalniuk, és ha azokat nem teljesítik vissza kell fizetniük a korábban igénybevett támogatást. Ezen kívül gátolhatja még a költözést a teljesítendő megrendelések, határidős ügyletekből származó kötelezettségek, vagy a szakképzett munkavállalók hiánya az új területen (nem biztos, hogy a jelenlegi dolgozói hajlandók lennének követni a céget), stb.

4.   Elhangzott az ülésen, hogy a cégnek más települések felajánlották, hogy ha oda költözik, akkor telket kap, valamint néhány évre iparűzési adó mentességet – nyilván azért, hogy oda munkahelyeket, majd később iparűzési adóbevételeket vigyen. Ezek azért lényeges megjegyzések, mert bármely üzem átköltözetésének költségét egy ingyen telek, továbbá az iparűzési adó mentesség lényegében kompenzálja. A lakosság soraiból érkező hozzászólásra, miszerint máshol biztosan külterületen fogadnák őket, nem érkezett választ. Még az is elhangzott, hogy Ukrajnába vagy Kínába költözne. Szóval megy a találgatás.

5.    A lakosságnak tett ajánlat a következőképpen nézett ki.

a)           A tiltakozó lakosság jelentse ki, hogy abbahagyja a KEROX „mószerolását” és ígérje meg, hogy nem gördít akadályt az elé, hogy a cég Diósdon belül – a település vezetőinek közreműködésével ‑ máshol jusson telekhez. Ezzel kapcsolatban a következő kérdések merülnek fel:

- Eddig folyamatosan azt kommunikálták, hogy nem volt más telek, ahová a KEROX mehetett volna, amikor polgármester úr a telekcserén ügyködött. Úgy tűnik, hogy valami megváltozott, mert most meg mégis van.

- Az ülésen csak néhány család volt ott (mi is aznap kaptunk meghívót), azok is a tervezett üzem környékén élnek. Elmondtuk, nem értjük, miért várják tőlünk a település vezetői, hogy ígéretet tegyünk, amikor (1) azt sem tudjuk, hogy a most felmerült új terület hol van, ott kiket zavarna (zavarna-e egyáltalán valakit) egy megépülő üzem; (2) hogyan ígérjünk meg bármit is azok nevében, akik a cég Homokbánya úti telephelye környékén élnek, és elfogyott a céggel szembeni türelmük. Az ülés végén elmondtuk, hogy megküldésre került a KEROX Kft. vezetőihez a Homokbánya út környékén élő 57 lakó által megbízott ügyvédi iroda felszólítása. Ennek lényege, hogy a lakosság felszólította a céget a bűz végérvényes megszüntetésre, ellenkező esetben további jogi lépéseket helyeztek kilátásba. Az üzem környékén élő lakossággal együtt érezve csak azt tudjuk mondani, hogy amely cég képtelen együtt élni a környezetével, a lakossággal, attól nem kérünk semmit, mennie kell.

- 2011-ben pont ez volt a szöveg: a cég megértette a diósdiak tiltakozását, máshol épít. A tiltakozás, mint kiderült, senkit nem érdekelt. Az ügyet elaltatták, aztán az építkezés mégiscsak elkezdődött. Ezért sem gondoljuk azt, hogy amíg a KEROX tulajdonában van a kérdéses terület, addig nyugodtan alhatunk.

b)          VAGY a tiltakozó lakosság (és az őket támogató képviselők) jelentse ki, hogy menjen el a KEROX Diósdról, és akik ilyen kijelentést tesznek, vállalják fel, hogy ők üldözték el a céget a településről, miattuk esik el a város bevételektől. Ezzel kapcsolatban a következő kérdések merülnek fel:

- Ahogyan az előző pontban írtuk, a lakosság jelentős része (több száz család) az új üzem építése ellen tiltakozik, egy másik része, pedig a meglévő üzem zavaró működése ellen. Itt tehát egy elég széles körről, problémahalmazról és összetett igényekről van szó.

- Miért kell a lakosságra áttolni annak a felelősségét, hogy a korábbi hibás településfejlesztési döntések eredményeképpen előálló helyzet mára tarthatatlanná vált? Nem a lakosság adta ki az építési engedélyeket a jelenlegi üzem köré. Nem a lakosság engedélyezte a homokbánya úti terület extrém mértékű beépítését, és azt, hogy a cég lakóházak közvetlen közelében úgy kinője magát, hogy a tevékenysége már zavaróvá váljon. Másrészt a csapágygyári lakótelep és a környező részek a Csapágygyárral egy időben létesültek, ám azóta a környék lakossága kicserélődött. Nyilván ez annak köszönhető, hogy a gyár évtizedek óta nem működik. Különben ki jött volna ide… Most a cég (a településvezetés csendes támogatása mellett) úgy döntött, hogy a település szívében bővítené az ipart. Ez nyilván nonszensz, és ezért sem a lakosság a felelős. A lakosok csupán nyugodt, zavaró hatásoktól mentes, egészséges környezetet szeretnének, és ragaszkodnak vagyonunk értékállóságának megőrzéséhez. Egy szó mint száz, a felelősöket nem a lakosok között kell keresni.

- Természetesen elvárható, és fel is ajánlottuk, hogy partnerek vagyunk abban, hogy elkezdődjön az együttgondolkodás, amely esetlegesen a KEROX utáni életről szól. Ahogyan már írtam, a magam részéről nem gondolom, hogy 3-5 éven belül realitássá válhat a KEROX-mentes Diósd, és az sem biztos, hogy felmerült-e egyáltalán az üzem elköltöztetése. Mindenesetre 3-5 év alatt van idő felkészülni arra, hogy a település költségvetését, gazdálkodását a jelenleg meglévő egyoldalú kitettségről többlábas szerkezetre állítsuk át. Ennek ‑ valamit valamiért elven ‑ minden bizonnyal lesznek a lakosságot is érintő vonatkozásai. Itt még szeretnénk megjegyezni, hogy az iparűzési adó – mint önkormányzati bevételi forrás – a Kormányzat döntésétől függ, ennek folyamatosságára és mértékére elég merész dolog egy város jövőjét alapozni.

- Butaság feltételezni azt, hogy a cég azért menne el Diósdról, mert a lakosság kijelenti, hogy menjen el. A jelenlegi üzemük addig működhet (évi több milliárdos nyereséget termelve), amíg egy arra hivatott hatóság valamilyen oknál fogva másképpen nem dönt. Nyilván a lakosság elégedetlenkedése (amit jól mutat az ügyvédi felszólítás), előidézhet hatósági intézkedéseket. De ennek kivédése, amennyiben nincsenek technikai akadályai, egyedül a tulajdonosok döntésén múlik. Hajlandók-e többet áldozni arra, hogy a zavaró tevékenységet kiküszöböljék.

- Tehát a cég legfeljebb azért menne el, mert kinőtte a területét, és a tulajdonos csak úgy tud több profithoz jutni, ha egy nagyobb épületbe be tud pakolni mindent, vagy ha már rákényszerült, hogy több üzemegysége legyen, akkor azok legalább közel legyenek egymáshoz.

6.  Ha valaki beült volna az ülésre, az láthatta/hallhatta volna, hogy

a)    Eőry, Kőhidi és Madarász képviselő urak három óra alatt egy szó nem sok, annyit nem ejtettek ki a szájukon, így nehéz tudni, hogy mit gondolnak az ügyről.

b)   a többiek a KEROX teljes távozását nem gondolják szükségszerűnek, vagy éppen nélküle nem szívesen képzelnék el a település életét. Ugyanakkor a KEROX iránti „vágy”, illetve a céggel szemben való fellépés keménysége rendkívüli mértékben eltérő:

-    Polgármester úr, Alpolgármester úr és Ostorházi képviselő úr voltak a legaktívabb abban, hogy a cég Diósdon tartását elfogadtassák. Eltérő mértékben, de megpróbálták a KEROX-szal kapcsolatos lakossági panaszokat, valamint az ebből fakadó félelmeket relativizálni és bagatelizálni. Elhangzott, hogy itt van az M0 is, az is zavar, de lehetetlen lázongani ellene. Elhangzott, hogy a KEROX alkalmazottai nem éreznek bűzt a gépek mellett. Ostorházi úr kijelentette, hogy nem tudja elképzelni a bűzt, és szívesen elmenne azokra a teraszokra, ahol ilyet éreznek. Azt hiszem az ügyvédi felszólítás bizonyította, hogy nem fikcióról van szó, ezzel kár is többet foglalkozni, a lakosságot komolyan kell venni, hiszen senki nem passzióból keroxozik!Ugyanakkor polgármester úr és Ostorházi képviselő úr voltak leginkább felelősségteljesek abban, hogy a KEROX utáni élet várható problémáival szembesítsék a lakosságot. Nyilván hatalmas az információs asszimetria, de felajánlottuk a segítségünket a költségvetési jellegű problémák áttekintéséhez, az esetleges megoldásokon való együttgondolkodáshoz.

-    Sohajda, Dizseri és Bogó képviselő urak nem titkolták, hogy örülnek annak, hogy a cég felfüggesztette az építkezést, és javasolták a Homokbánya út 24 órás monitorozását, és a szükséges intézkedések kikényszerítését. A KEROX tervezett üzemét már máshol képzelték el, míg Sohajda és Dizseri urak a fenti ipari terület felé terelnék a cég új üzemét (egyébként polgármester úr, alpolgármester úr és Ostorházi úr is erről beszélt), Bogó úr a Nagytéténnyel határos területekről szólt. Igaz őt a többiek lehurrogták. Bogó úr elszántabbnak tűnt abban, hogy a gazdálkodással kapcsolatos nehézségek megoldhatók, míg a többiek inkább a várható problémákat próbálták meg számba venni, érzékeltetni a tiltakozó lakosság számára.

7.      Azt hiszem sokat nem jutottunk előre. Ahogyan írtuk, a polgármester úr folytatja a tárgyalásokat a KEROX-szal, de, azt, hogy pontosan mit fog képviselni, csak ő tudja...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése