2013. szeptember 17., kedd

Reakció a KEROX nyilatkozatára

Augusztus 30-án megjelent a Szabad Föld témával kapcsolatos cikke (http://www.szabadfold.hu/aktualis/bizalom_hijan_botrany_diosdon), amelyben helyet kapott Bolgár György (KEROX tulajdonos) és Gombos Gábor (KEROX ügyvezető igazgató) nyilatkozata, amellyel kapcsolatban az alábbi levelet juttattuk el a Szabad Föld főszerkesztőjéhez.


Tisztelt Főszerkesztő Úr!

A Szabad Föld augusztus 30-i számában megjelent diósdi gyárépítésről szóló „Bizalom híján” című írásukhoz gratulálunk. Ugyanakkor a lapban mindenféle kommentár nélkül közétett, a gyárat építtető KEROX Kft. tulajdonosának és ügyvezető igazgatójának nyilatkozatához az alábbi észrevételeket kell tennünk. Kérjük, hogy ezeket változatlan formában közölni szíveskedjenek.

A cég képviselőinek nyilatkozatából kiderült, hogy a jelenlegi „gyáruk”-ban működő műanyagüzem és fogászatikerámia-gyártás tevékenységeket szeretnék áttelepíteni a Diósd közepére. „Természetes”, hogy a cég képviselői bagatellizálni próbálják az ügy jelentőségét, amikor az építkezés ellen tiltakozókat „néhány lakó”-ként említik. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy eddig már több mint 80 utcából, több száz család írta alá a gyár építésével kapcsolatos tiltakozó nyilatkozatot, akik egyrészt az érintett terület környékén élnek, másrészt gyermekeik, unokáik a közelben lévő iskolában, óvodában töltik mindennapjaikat. Ugyanis az itt élők tudják, hogy milyen a KEROX képviselői által „a környezetre hatással nem bíró zárt technológia”-ként jellemzett gyár, gyártás. Ha nem bírna hatással a környezetre a gyártás, akkor minden bizonnyal nem lenne a cégnek sorozatos konfliktusa a jelenlegi gyára környékén élő diósdi lakossággal.

Úgy gondoljuk, hogy a KEROX Kft. által tett nyilatkozattal a cég képviselői tanúbizonyságot tettek arról, hogy nem rendelkeznek helyismerettel Diósdon, nekik ez a város csak egy-két telephely, nem itt élnek. Ugyanis, ha ismernénk a gyárfalon túli Diósdot, akkor tudnák, hogy állításukkal ellentetében, a településen nem lehet olcsón telket vásárolni. Természetesen megértjük, hogy a KEROX Kft. tulajdonosának, aki egyben hazánk egyik leggazdagabb embere, mást jelent az olcsóság és a drágaság, mint a helyi lakosság számára, de kérjük, értsen meg ő is bennünket.

Tény és való, hogy a KEROX Kft. által felépíteni kívánt üzem melletti területen, hosszú évek óta különféle üzemek működtek, működnek. Ugyanakkor rosszul tudják a KEROX Kft. képviselői, a jelenleg ott működő üzem működése sem problémamentes, a lakosság és az üzem között előfordulnak konfliktusok. Megjegyezzük, hogy a KEROX Kft. képviselőinek egy másik cégre való mutogatása nem ismeretlen a lakosság számára. A 2011. január 14-én megtartott lakossági fórumon, a cég ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy jelenlegi gyáruk környékén élők által érzett büdös nem tőlük jön, hanem a szomszédos üzemből. Erről a szomszédos cégről később kiderült, hogy a KEROX Kft. résztulajdonában van.

A cég képviselői nyilatkozatukban megjegyzik, hogy jó szándékukat és a környezetükkel való békés együttélésre törekvésüket bizonyítja, hogy tárgyalásokat kezdtek a beruházás által legközvetlenebbül érintett lakókkal a megoldás érdekében, mely megbeszélések jelenleg is folynak. Érdekes módja a békés együttélésre törekvésnek, ha a cég meg kívánja venni a környéken élők házait, amelynek következtében a lakók – jobb híján ‑ elhagyják azokat az ingatlanokat ahol esetenként leélték, vagy ahol le szeretnék élni az életüket. Egyébként sem értjük, hogy mi szükség van erre, ha a zárt technológia mindent megold. Vagy mégsem?

Tisztelettel:
Fortuna Zoltán

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése