2013. augusztus 2., péntek

Képzelt riport egy diósdi tüntetésről


K:  Pontosan mi ellen tüntetnek itt a Diósdi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala előtt?

V:  Egy vegyi üzem építése ellen tiltakozunk. A KEROX Kft. 4100 m2-es hasznos alapterületű műanyaggyártással és porcelángyártással foglalkozó üzemet akar építeni Diósdon.
 

K:  Mi ezzel a probléma? Hiszen úgy tudjuk, hogy a Kft. jelenleg is folytat ipartevékenységet a településen?

V:  Így igaz, jelenleg is azonos profilú üzemet működtet a cég a településünkön. A baj abból fakad, hogy most a város mértani középpontjában kívánnak építkezni, sűrűn lakott ikerházas környéken, egyes lakóházaktól csupán 15 méterre, iskolától, óvodától, a leendő bölcsődétől, sportlétesítménytől pedig néhány 100 méterre.
 

K:  Mi az, ami ezekre a közintézményekre és persze a lakosságra is veszélyt jelenthet? Miért nem akarják a lakosok ezt az építkezést?

V:  A cég jelenlegi székhelyén végzett tevékenységével kapcsolatban rengeteg a panasz. Az üzem környékén élők zajra, bűzre, porszennyezésre, valamint a munkavállalók és a termeléshez, értékesítéshez kapcsolódó logisztika miatt meglévő jelentős forgalomra panaszkodnak. Az építési engedélyt tanulmányozva attól tartunk, hogy ugyanezek a hatások érezhetők majd az új beruházással érintett területen is. Úgy gondoljuk, hogy ezekre a hatásokra a település közepén, sűrűn lakott, közintézményekkel érintett területen semmi szükség. Fontos, hogy nem csak mi gondoljuk így, hanem a Polgármesteri Hivatal is így gondolta eredendően, ugyanis a Helyi Építési Szabályzat szerint az érintett terület besorolása Gksz-1, amelyre ipari termeléssel foglalkozó üzem nem helyezhető el.
 

K:  Az ön által említett hatásokat az eljáró hatóságoknak az engedélyezési eljárás során nem kellene, pontosabban kellett volna feltárnia?

V:  Mi is úgy gondoljuk. Ezzel szemben az engedélyezési eljárás kesze-kusza módon, ám a működés várható hatásai ellenére, mégis rendkívül hamar lezajlott. Megdöbbentő, hogy a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint az ügyben legfontosabb szakértő szervezet nem jelölt ki hatásterületet. Az immár jogerős építési engedélyből kiderül, hogy a Felügyelőség is tisztában van vele, hogy az éjszakai zaj határértékek túllépésére kerül sor, továbbá valószínűsíthető, hogy az üzem működése közben büdös lesz, mégsem jelölték ki ezen hatások által érintett területeket.
 

K:  Miért lényeges a hatásterülete kijelölése?

V:  Azért lényeges, mert az engedélyezési eljárásba csak az szólhat bele, az válhat ügyféllé, akinek az üzem működése valamilyen jogos érdekét sérti. Ha az üzem nem hat a környezetére (azaz nincsen hatásterülete), akkor nem is sértheti senki jogos érdekét, így nem lehet senki ügyfél, azaz nincs, aki beleszólhasson az engedélyezés folyamatába, a vállalkozó azt épít, amit akar.
 

K:  Arra utal, hogy a vállalkozó és a hatóság összejátszottak?

V:  Én nem tudom, hogy volt-e ebben az építtetőnek szerepe, de tény, hogy az üzem környékén élők ügyféli jogállás iránti kérelmét I. fokon az Érdi Építéshatóság, II. fokon az illetékes Kormányhivatal arra hivatkozással utasította el, hogy egyik szakhatóság sem jelölt ki hatásterületet.
 

K:  Ha jól értettem, akkor az Érdi Építéshatóság adta ki az építési engedélyt? Miért nem Érden tüntetnek?

V:  Ennek 3 oka van. Az ügy 2010 végén kezdődött, amikor a vállalkozó egy magánszemélytől megvette a területet. Feltételezhető, hogy ekkor már rendelkezésére állt a Diósdi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának elvi állásfoglalása arról, hogy megépítheti majd az adott területre a kívánt üzemet. Ide kapcsolódik, amit a korábbiakban említettem. A Helyi Építési Szabályzat szerint a terület besorolása alapján arra ipari gyártó üzem nem lenne építhető. Úgy tűnik azonban, hogy a Hivatal munkatársai valami miatt nem vették figyelembe a saját szabályozásukban foglaltakat. Ez az 1. ok, ami miatt nemtetszésünket fejezzük ki most is, és fejeztük ki 2011 elején is, amikor 660 lakos írta alá az üzemmel kapcsolatos tiltakozást és vett részt a lakossági fórumon. 2010 után az ügy leült, szóba került, hogy mégsem itt lesz az üzem, majd 2012 végén újra erőre kapott. Ekkor az országban valószínűleg egyedülálló dolog történt. A település döntéshozói ilyen horderejű ügyben átadták a döntés jogát egy másik településre, Érdre. Úgy érezzük, hogy ezzel a lakosság képviselői valamint a hivatal munkatársai cserbenhagyták a diósdiakat, a választópolgárokat. Ez a 2., ok, ami miatt itt vagyunk ma. A 3. ok pedig az, hogy semmiféle hivatalos tájékoztatás nem volt az ügyben azóta, amióta az engedélyezetés elindult. Ez jelentős akadályt gördített az elé, hogy egységes, eredménnyel kecsegtető fellépést indíthassunk.
 

Összegezve: Véleményünk szerint, ha a település vezetése (legyenek azok önkormányzati képviselők vagy a jegyző beosztottai) figyelembe vette volna a lakosság akaratát, akkor el tudta volna érni (szerintünk még most is eltudná), hogy ne épülhessen meg ez az üzem. Az ügyben a képviselőink, a helyi hivatalos szervek akarva vagy akaratlanul a vállalkozó mellé álltak, csorbítva ezzel az itt élők egészséges környezethez való alapjogát.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése