2013. július 25., csütörtök

Fakivágás

Elkezdték kivágni az érintett területen lévő fákat!
 
Az építési engedélyben (838/38/2013 PBA) az Érdi Építésihatóság engedélyezte 4 db díszfa, 11 db 20 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű, 16 db 20 cm-nél kisebb törzsátmérőjű fa kivágását, azzal a megjegyzéssel, hogy a fák kivágásával kapcsolatosan a helyi szabályozásban foglaltak az irányadók.
 
A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 71. § (9)-(11) pontjai az alábbiak:

„(9) A fák védelme érdekében a gyümölcsfák és az üzemtervezett erdőterületen álló faállomány, valamint a 3. számú függelékben felsorolt agresszíven gyomosító, vagy allergén fafajok 20 cmnél kisebb törzsátmérőjű, spontán betelepült egyedeinek kivételével fa kivágása esetén a kivágott fák pótlásáról gondoskodni kell A pótlás mértéke legalább a kivágott fa 1 méter magasságban mért törzsátmérőjének a másfélszerese.

(10) A pótlásként ültetendő fák törzsátmérőjének egyenként legalább 6,0 cm-nek kell lennie. A fapótlás mértékébe nem számíthatók be az ültetést követő vegetációs időszakban elpusztult faegyedek. Ezek pótlásáról újra gondoskodni kell.

(11) A visszapótlásra szánt növényzetet az építési telken belül, vagy annak közelében, az Önkormányzat által kijelölt területen kell telepíteni.” Élővilág, élőhelyek védelme, tájvédelem fejezet

  

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése