2013. július 28., vasárnap

A Helyi Építési Szabályzat


Korábbi bejegyzésünkben utaltunk rá, hogy a diosd.hu-ról letölthető Helyi Építési Szabályzat az érintett területet GKSZ-1 kategóriába sorolja. A Szabályzat szerint a GKSZ-1 jellegű építési övezetben elhelyezhető „mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, igazgatási és egyéb irodaépület, üzemanyagtöltő, sportépítmény, valamint az OTÉK 31. § (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhető egyéb közösségi szórakoztató épület.”
 
Kulcskérdés, hogy mit tekintünk nem jelentős zavaró hatásnak?

Korábbi bejegyzésünkből idézünk:

„A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség állásfoglalását 2013. április 2-án adta ki (KTVF:2599-4/2013. számon). A Felügyelőség megállapította, hogy a KEROX Kft. által elvégeztetett akusztikai szakvélemény szerint éjszakai időszakban az üzem környékén lévő egyes ingatlanok esetében T~0,6-1 dB túllépés várható. Ez az érték állítólag számítási hibahatáron belüli, ezért az épület műszaki próbái során ellenőrző zajszintméréseket kell elvégezni, és az alapján meghatározni az éjszakai működés megvalósításához szükséges zajcsökkentési intézkedéseket. A Felügyelőség zajvédelmi szempontú hatásterület kijelölését írta elő (a hatásterületről később). Mindezek időpontját az üzem műszaki próbáinak időpontjára tolta ki, azaz a használatbavételi engedély kiadását kötötte ehhez.

A Felügyelőség az építési engedély megszerzéséhez beadott dokumentációban található technológiai leírás alapján azt valószínűsíti, hogy az üzem működése során a levegő bűzzel fog terhelődni. A Felügyelőség megállapítja, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§-a értelmében tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. Ezért előírta, hogy az üzem szellőzését úgy kell kialakítani, hogy megelőzhető legyen a lakosságot zavaró, szaghatással járó levegőterhelés.”
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése